feicon header 01

Puhdas­tila­mittaukset

Varmistamme puhdas­tilojesi vaatimusten­mukaisuuden koko elinkaaren ajan

GMP-vaatimukset täyttävä, ISO 14644:n mukainen puhdastilamittaus tehdään aina nopeasti ja luotettavasti.

Käyttöönottoprojektit

Puhdastiloille asetettujen vaatimusten täyttyminen on todennettava projektin jokaisessa vaiheessa: As built, At rest, In operation.

Puhdastilamittaukset

Puhdastilojen vaatimustenmukaisuus on osoitettava säännöllisesti. 

  • Rakennevuotomittaus ja painekoe
  • HEPA-suodattimien vuototestaus
  • Partikkelimittaukset (Luokitusmittaus)
  • Lääkkeellisten kaasujen partikkelimittaus (ISO 8573-1)
  • Olosuhteiden mittaus (lämpötila ja kosteus) 
  • Varastojen ja kylmälaitteiden lämpötilakartoitukset dataloggereilla
  • Paine-erojen mittaus
  • Ilmamäärät ja ilmanvaihtokertoimet
  • Ilmavirtausten visualisointi
  • Palautumisaikamittaus

Katso myös: Puhdastilojen validointi ja Puhdastilamittaukset.