feicon header 01

Puhdastilavalidointi

Tarjoamme GMP-vaatimukset täyttävät, ISO 14644:n mukaiset mittaukset ja raportoinnit nopeasti ja luotettavasti. Puhdastilan validointi perustuu aina asiakkaan hyväksymään aineistoon ja ohjeistuksiin.

Puhdastilojen validointiin kuuluu 4 eri vaihetta. Asiakkaan tarpeen mukaan voimme suorittaa kaikki validoinnin vaiheet:

 1. DESIGN QUALIFICATION (DQ): suunnitelmat vastaavat tilaajan ja viranomaisten vaatimuksia
 2. INSTALLATION QUALIFICATION (IQ): asennus hyväksyttyjen suunnitelmien mukainen
 3. OPERATIONAL QUALIFICATION (OQ): toiminnallisuuksien testaus
 4. PERFORMANCE QUALIFICATION (PQ): suorituskyvyn ja kokonaisprosessin testaus

Puhdastiloille asetettujen vaatimusten täyttyminen on todennettava projektin jokaisessa vaiheessa: As built, At rest, In operation. Suoritamme yksittäisiä puhdastilojen validointeja ja mittauksia sekä hallinnoimme koko projektin validoinnin. Tarvittaessa olemme mukana varmistamassa edellytysten täyttymisen jo uuden tehtaan, tilan tai prosessin idea- ja suunnitteluvaiheessa. Halutessasi varmistamme puhdastilojesi vaatimustenmukaisuuden niiden koko elinkaaren ajan. 

puhdastilojen validointi

Käyttöönottovaihe

 • käyttäjävaatimuksen laadinta
 • riskiarvioinnit
 • validointisuunnitelman ja testausprotokollan laadinta
 • validoinnin suorittaminen ja raportointi
 • SOP-ohjeistuksen laadinta ja käyttöönottokoulutus

Toiminnan aikaiset mittaukset

 • Puhdastilojen vaatimustenmukaisuus on osoitettava säännöllisesti. Me suoritamme:
 • Määräaikaisarvioinnit
 • Ylläpitomittaukset
 • Kriittisten laitteiden uusintavalidoinnit
 • Rakennevuotomittaus ja painekoe
 • HEPA-suodattimien vuototestaus
 • Partikkelimittaukset (Luokitusmittaus)
 • Lääkkeellisten kaasujen partikkelimittaus (ISO 8573-1)
 • Olosuhteiden mittaus (lämpötila ja kosteus) 
 • Varastojen ja kylmälaitteiden lämpötilakartoitukset dataloggereilla
 • Paine-erojen mittaus
 • Ilmamäärät ja ilmanvaihtokertoimet
 • Ilmavirtausten visualisointi
 • Palautumisaikamittaus

Ylläpitovaihe

 • Muutoshallinta
 • Koulutus ja ohjeistus
 • Poikkeamahallinta ja CAPA-prosessi
 • Huolto-ohjelma
 • Määräaikaisarvioinnit ja uudelleenvalidoinnit

Mikäli sinulla on kysyttävää puhdastilavalidointeihin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Katso myös: Puhdastilamittaukset ja konsultointipalvelumme.