feicon orange bg

Palvelut

feicon puhdastilamittaukset

Puhdas­­tila­­mittaukset

Puhdastilojen vaatimustenmukaisuus on osoitettava ennen tilojen käyttöönottoa sekä säännöllisesti
myös käytön aikana.

feicon validointi

Validointi

Suoritamme sekä yksittäisiä validointeja ja mittauksia että hallinnoimme koko projektin validoinnin.

feicon konsultointi

Konsultointi

Varmista, että toimintasi täyttää GMP- ja FDA-vaatimukset nyt ja jatkossa.