feicon orange bg

Yritys

Feiconin pitkä kokemus ja ammattitaito takaavat parhaat ratkaisut asiakkaalle

Puhdastilojen, validoinnin ja laadun kehityksen asiantuntijapalveluille on laajalti tarvetta Suomen kaltaisessa huipputeknologian maassa. Kuopiolaisen Feicon Oy:n Jari Suhosen ja Veikko Rusasen avulla sairaalat sekä lääke-, laboratorio- ja elintarvikealan yritykset varmistavat, että heidän tilansa, laitteensa ja järjestelmänsä täyttävät niin viranomaisten kuin tilaajan edellyttämät vaatimukset.

– Asiakkaillamme on usein osaamista suorittaa mittaukset ja validoinnit itsekin, mutta aika ei yksinkertaisesti riitä. He ottavat yhteyttä, kun tarvitsevat osaavia lisäkäsiä. Olemme apuna tarvittaessa koko elinkaaren ajan, Jari Suhonen sanoo.

Feicon on perustettu vuonna 2014, mutta asiantuntijoiden ammattitaito ja GMP-tuntemus ovat karttuneet jo reilun kahdenkymmenen vuoden ajan. Vastaan on osunut tiukkojakin paikkoja ja niistä selviytyminen on tuonut parhaat opit.

– Meillä on pitkän linjan kokemusta myös muilta aloilta. Erilaiset projektit ja niiden hallinta ovat opettaneet muuntautumiskykyä. Se on eräänlaista kokemuksen tuomaa näppituntumaa. Kun asiakas soittaa ja alkaa kertoa asiaansa, tekeminen alkaa omassa mielessä samantien jäsentyä eri vaiheisiin ja palaset loksahdella paikoilleen, oli kyse millaisesta projektista vain.

feicon suojapuvut

Palvelumallin perustana elinkaaren hallinta

Osaaminen ei tietenkään voi olla pelkän intuition varassa, vaan sen pitää olla tarkoin todennettua. Työn tekeminen vaatii sekä lain kirjaimen että standardivaatimusten täyttymisen. Mittausten ja validointien toteuttajan pitää olla koulutettu ja opastettu myös tilaajan puolelta. Muuten homma jää tekemättä.

– Hyvin tarkkojen speksien on täytyttävä, että työn pääsee edes tekemään. Kaikki toiminta perustuu samaan lainsäädäntöön, mutta jokaisella yrityksellä on omat ohjeistuksensa ja käytäntönsä vaatimusten noudattamisessa. Pitää olla tilaajan koulutus ja dokumentointi jolla osoittaa olevansa validi, Rusanen kertoo.

Uusi asiakkuus edellyttää siis tilaajan puolelta paitsi perehdytyksen myös valmiuksia kokonaisuuden muutoshallintaan. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun lähtökohdaksi otetaan tilojen, laitteiden ja järjestelmien koko elinkaaren hallinta. Pitkäaikaisen yhteistyön etuna on erityisesti jatkuvuus.

– Mittaukset ja puhdastilojen validoinnit pitää suunnitella ja valmistella tarkoin. Jo heti tässä alkuvaiheessa pystymme hyödyntämään omia valmiuksiamme, jotta varsinainen työ pääsee tehokkaasti käyntiin. Projektin valmistuttua huolehdimme tarvittaessa myös validisuuden ylläpidosta. Mallimme on siis edistää molempien osapuolten toiminnan tehokkuutta. Asiakkaat voivat keskittyä omaan tekemiseensä saman tutun kumppanin varmistaessa vaatimusten täyttymisen avaimet käteen -periaatteella koko elinkaaren ajan, Suhonen sanoo.

Feicon haluaa olla läsnä asiakkailleen

Feiconin toimialaa koskevien vaatimusten määrä on teknologian kehityksen myötä kasvanut viime vuosikymmeninä. Tällä hetkellä Suomessa rakennetaan paljon sairaaloita ja investoidaan muutenkin puhdastiloihin. Validoinneille on tarvetta siis jatkossakin, kun esimerkiksi EU GMP:n päivittyvät määräykset tuovat merkittäviä välillisiä vaikutuksia. 

– Historiamme aikana uudet pitkät kumppanuudet ovat yleensä syntyneet heti ensimmäisen yhteistyön aikana. Tätä haluamme jatkossakin, sillä mitä aikaisemmin pääsemme mukaan projektiin, sitä tehokkaammin ja molempia osapuolia hyödyttäen validoinnit ja puhdastilamittaukset voidaan tehdä. Elinkaariajattelu tarkoittaa juuri sitä, että olemme läsnä asiakkaan arjessa ja tavoitettavissa aina tarvittaessa, Jari Suhonen ja Veikko Rusanen kuvailevat.