• LEAN Six Siqma  Prosessien tunnistaminen ja kuvaus, analysointi, kehitys

  Hukan karsiminen, lisäarvon tuottaminen

  Läpimenoajan lyhentäminen

  Asiakastyytyväisyyden parantaminen

  Laadun parantaminen

  Johtamisjärjestelmän luonti ja kehitys

  LEAN Six Siqma auditointi

 • Riskien hallinta (GMP- ja Koneturvallisuus)  Riskien tunnistaminen ja arviointi

  Riskien poistaminen/ minimointi

  Jäännösriskin arviointi

  Koneiden, laitteiden ja järjestelmien elinkaaren aikaisen riskien hallinnan ylläpito- ja kehitys

 • Projektipalvelut  Projektin johto

  Esisuunnittelu, toteutussuunnittelu

  Tarjouspyynnöt

  Toimittaja vertailut ja auditoinnit

  Hankintadokumentaatio

  Valvonta, Raportointi

  Koulutus

  Käyttöönotto

  Ohjeistuksen laadinta

 • Tekninen GMP  GMP- vaatimustenmukaisuuden arviointi ja kehitys (Puhdastilat, koneet, laitteet, järjestelmät)

  Laatujärjestelmän kehitys

  Kunnossapitojärjestelmän kehitys

  Teknologiasiirto

  Validointiprotokollan luonti, kehitys ja tuotteistaminen

  Käyttöönoton ja käytön aikaisen validisuuden ylläpito ja kehitys

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Image Title

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.